• Home
 • /
 • Mr. BnB basic 9%
Mr. BnB basic 9%

Mr. BnB basic 9%

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε αν δεν υπάρξει κράτηση

Σωστή επικοινωνία και κρατήσεις για την οικία σας σε κανάλια όπως airbnb και booking.

 • Καταχώριση χώρου
 • Έξυπνη και αυτόματη τιμολόγηση
 • Δημιουργία σελίδας στο airbnb
 • Διαχείριση καταχώρησης
 • Επικοινωνία με υποψήφιους επισκέπτες
 • Αξιολόγηση επισκεπτών
 • Συμφωνία κρατήσεων
 • Διαχείριση κρατήσεων
 • Παρακολούθηση ημερολογίου
 • Ενημέρωση ιδιοκτήτη

Το πακέτο αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει όλη την Ελλάδα!